oriy yilning 5 aprel kuni TIUE “Ta’lim va ta’lim jarayonlarini boshqarish” 1-kurs UE23-01 guruhi talabalari “Sunshine Kids” nodavlat maktabgacha ta’lim tashkilotiga tashrif buyurishdi.

Ushbu maskanda talabalar bir kunlik mashg’ulotlarning bir qismi bilan tanishdilar. Tarbiyachilarning o‘rgatish va tarbiyalash metodlarini kuzatdilar. Jumladan, shu maskanning rahbari bilan aynan maktabgacha ta’lim menejmentiga alaqador barcha savollariga javob oldilar. Ushbu tashrif sermazmun va foydali o‘tdi.