MMIT’24 Xalqaro konferensiya

MMIT'24 Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

«Ta’limning zamonaviy uslublari va innovatsion texnologiyalar» mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya

2024 yil 28 may Tashkent International University of Education

Konferensiya yoʻnalishlari:

1. Zamonaviy ta’lim va pedagogika: rivojlanish tendentsiyalari, muammolar va istiqbollar (ta’lim tizimining maktab va OTMlar darajasidagi dolzarb muammolari, rivojlanish tendentsiyalari va istiqbollari hamda o‘qitishning yangi innovatsion metodlari va texnologiyalari, ularning an’anaviy metodlar va texnologiyalar bilan qiyosiy tahlili).

2.Ta’limda zamonaviy axborot-kommunikatsion texnologiyalar (zamonaviy AKTning ta’lim tizimidagi roli, yangi imkoniyatlar va kelajakdagi istiqbollar, onlayn ta’lim platformalari, masofaviy ta’lim muammolari, ta’lim platformalarini joriy etish masalalari).

3.Raqamli ta’lim yoki raqamli Universitet ta’limni tashkil etish va boshqarishda yangi yondashuv sifatida (zamonaviy platformalar va innovatsion metodlarning an’anaviy ta’lim jarayoniga ta’siri, yangi yondashuvlar va imkoniyatlar).

4.Zamonaviy dunyoda STEAM-ta’lim: aniq, tabiiy va texnika fanlarini o’qitish usullari hamda amaliyotga yo’naltirilgan ta’lim.

         Tashkiliy qo’mita:

Rais – N.N.Xodjayev, TIUE universiteti rektori

         Rais o’rinbosarlari:

M.I.Baydjanov – TIUE universiteti prorektori
N.N.Tursunov – TIUE universiteti prorektori
R.R.Bekbayev – «Ta’lim va ta’lim jarayonlarini boshqarish» kafedrasi mudiri

5

Tashkiliy qo‘mita a’zolari:

Devid Tompson – «Biznes-menejment» kafedrasi professori, fizika-matematika fanlari doktori

Gerson C. Lapid Jr. – «International Foundation Program» dasturi rahbari

E.R.Tadjixodjayeva – «Axborot texnologiyalari» kafedrasi mudiri

Yu.S.Abdullayeva – «Biznes-menejment» kafedrasi mudiri v.b.

K.U.Saidova – «Ta’lim va ta’lim jarayonlarini boshqarish» kafedrasi professori, falsafa fanlari doktori (DSc)

Z.S.Chay – «Axborot texnologiyalari» kafedrasi dotsenti, fizika-matematika fanlari nomzodi

D.S.Raximdjanova – «Ta’lim va ta’lim jarayonlarini boshqarish» kafedrasi katta o‘qituvchisi, falsafa doktori

I.N.Axmedova – «Axborot texnologiyalari» kafedrasi katta o‘qituvchisi

F.A.Maxkamov – «Axborot texnologiyalari» kafedrasi katta o‘qituvchisi

R.A.Davidova – «Ta’lim va ta’lim jarayonlarini boshqarish» kafedrasi o‘qituvchisi