Ta'lim boshqaruvi

Department

ED_PPUB0320O’qitish amaliyoti

Department : Ta'lim boshqaruvi
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Eighth Semester
Credit : 20.00
More Detail

ED_EPUB0320Elektron pedagogika

Department : Ta'lim boshqaruvi
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Eighth Semester
Credit : 20.00
More Detail

ED_SESB0320Maktabda STEAM ta’limi

Department : Ta'lim boshqaruvi
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Eighth Semester
Credit : 20.00
More Detail

ED_STDUB0220Tizimli fikrlash va dizayn

Department : Ta'lim boshqaruvi
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Seventh Semester
Credit : 20.00
More Detail

IT_PFUB0220Dasturlash asoslari (Python va Scratch, robototexnika va ma’lumotlar tarmog’i tushunchasi (Internet))

Department : Ta'lim boshqaruvi
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Seventh Semester
Credit : 20.00
More Detail

ED_DTMUB0320O’quv materiallarini ishlab chiqish

Department : Ta'lim boshqaruvi
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Seventh Semester
Credit : 20.00
More Detail

ED_PPUB0320O’qitish amaliyoti

Department : Ta'lim boshqaruvi
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Sixth Semester
Credit : 20.00
More Detail

ED_MTEUB0320Ta’limda multimedia texnologiyalari

Department : Ta'lim boshqaruvi
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Sixth Semester
Credit : 20.00
More Detail

ED_PMUB0220Maktabda pedagogik boshqaruv

Department : Ta'lim boshqaruvi
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Sixth Semester
Credit : 20.00
More Detail

ED_DSMUB0320Bilimlarni baholash strategiyalari va usullarini ishlab chiqish

Department : Ta'lim boshqaruvi
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Fifth Semester
Credit : 20.00
More Detail
1 2 3 4 5

Search For Courses