Biznes Boshqaruv

Department

BM_SPUB0310Tijorat va targ’ibot

Department : Biznes Boshqaruv
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Eighth Semester
Credit : 20.00
More Detail

BM_SBPUB0210Bаrqаrоr biznеs аmаliyotlаri

Department : Biznes Boshqaruv
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Eighth Semester
Credit : 20.00
More Detail

ED_DTMUB0120Trening materiallarni rivojlantirish

Department : Biznes Boshqaruv
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Eighth Semester
Credit : 20.00
More Detail

BM_ITUB0120Xalqaro savdo

Department : Biznes Boshqaruv
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Seventh Semester
Credit : 20.00
More Detail

BM_PPTUB0120Pedagogika va pedagogik texnologiyalar

Department : Biznes Boshqaruv
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Seventh Semester
Credit : 20.00
More Detail

BM_DMEUB0120Raqamli marketing va elektron tijorat

Department : Biznes Boshqaruv
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Seventh Semester
Credit : 20.00
More Detail

BM_BRPUB0320Biznеs tаdqiqоt lоyihаsi

Department : Biznes Boshqaruv
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Sixth Semester
Credit : 20.00
More Detail

BM_LPMUB0320Lidеrlik vа insоn bоshqаruvi

Department : Biznes Boshqaruv
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Sixth Semester
Credit : 20.00
More Detail

BM_DAUB0120Biznes ma`lumotlarni boshqaruvi va axborot tahlili

Department : Biznes Boshqaruv
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Sixth Semester
Credit : 20.00
More Detail

BM_SHRUB0220Insоn rеsurslаri strаtеgik bоshqаruvi

Department : Biznes Boshqaruv
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Fifth Semester
Credit : 20.00
More Detail
1 2 3 6

Search For Courses