Axborot Texnologiyalari

Department

ED_DTMRB0410O’quv dasturlarni ishlab chiqish

Department : Axborot Texnologiyalari
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Eighth Semester
Credit : 10.00
More Detail

ED_DSMRB0410Bilimlarni baholash metodlari va strategiyasi

Department : Axborot Texnologiyalari
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Eighth Semester
Credit : 10.00
More Detail

IT_MBIRB0420Korhonada ma’lumotlarni boshqarish

Department : Axborot Texnologiyalari
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Eighth Semester
Credit : 20.00
More Detail

IT_CSLRB0420Kompiyuterlar, Jamiyat va huquq

Department : Axborot Texnologiyalari
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Seventh Semester
Credit : 20.00
More Detail

IT_SDRB0420Ma’lumotlarni boshqarish tizimlari (Kengaytirilgan kurslar)

Department : Axborot Texnologiyalari
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Seventh Semester
Credit : 20.00
More Detail

ED_PPTRB0320Pedagogika va pedagogika texnologiyalar

Department : Axborot Texnologiyalari
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Sixth Semester
Credit : 20.00
More Detail

IT_AIMRB0320Suniiy intellect yoki mashinali o’rgatish

Department : Axborot Texnologiyalari
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Sixth Semester
Credit : 20.00
More Detail

IT_PMRB0320Axborot texnologiyarini loyihalarini boshqarish

Department : Axborot Texnologiyalari
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Sixth Semester
Credit : 20.00
More Detail

IT_ACNRB0320Kompiyuter tarmoqlari (kengaytirilgan kurs)

Department : Axborot Texnologiyalari
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Fifth Semester
Credit : 20.00
More Detail

IT_DSARB0320Ma’lumotlar strukturasi va algoritmlar

Department : Axborot Texnologiyalari
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Fifth Semester
Credit : 20.00
More Detail
1 2 3 4 5

Search For Courses