10.00

Credit

ED_DTMRB0410Разработка учебных материалов

Department : Информационные технологии
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Eighth Semester
Credit : 10.00
More Detail

ED_DSMRB0410Разработка стратегий и методов оценки знаний

Department : Информационные технологии
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Eighth Semester
Credit : 10.00
More Detail

ED_DTMRB0410O’quv dasturlarni ishlab chiqish

Department : Axborot Texnologiyalari
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Eighth Semester
Credit : 10.00
More Detail

ED_DSMRB0410Bilimlarni baholash metodlari va strategiyasi

Department : Axborot Texnologiyalari
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Eighth Semester
Credit : 10.00
More Detail

BM_DMERB0110Электронная коммерция и маркетинг

Department : Информационные технологии
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Second Semester
Credit : 10.00
More Detail

BM_DMERB0110Elektron kommersiya va marketing

Department : Axborot Texnologiyalari
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : Second Semester
Credit : 10.00
More Detail

IT_FCRB0110Основы компьютерной техники

Department : Управление образованием
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : First Semester
Credit : 10.00
More Detail

ED_AWRRB0110Академическое письмо и исследовательские навыки

Department : Управление образованием
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : First Semester
Credit : 10.00
More Detail

IT_MATUB0120Kompyuter texnikasi asoslari

Department : Ta'lim boshqaruvi
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : First Semester
Credit : 10.00
More Detail

ED_AWRUB0110Akademik yozish va tadqiqot qobiliyatlari

Department : Ta'lim boshqaruvi
Campus : TIUE Campus in Tashkent
Level : Undergraduate
Semester : First Semester
Credit : 10.00
More Detail
1 2

Search For Courses