BM_BOUB0120

Korxonaning biznes faoliyati

Course ID
BM_BOUB0120
Campus
TIUE Campus in Tashkent
Level
Undergraduate
Semester
First Semester
Credit
20.00
Method