BM_OGCUB0120

Biznesning dunyo hamjamiyatidagi faoliyati

Course ID
BM_OGCUB0120
Campus
TIUE Campus in Tashkent
Level
Undergraduate
Semester
Second Semester
Credit
20.00
Method