BM_DAUB0120

Biznes ma`lumotlarni boshqaruvi va axborot tahlili

Course ID
BM_DAUB0120
Campus
TIUE Campus in Tashkent
Level
Undergraduate
Semester
Fifth Semester
Credit
20.00
Method