BM_AWRUB0120

Akademik yozish va tadqiqot ko`nikmalari

Course ID
BM_AWRUB0120
Campus
TIUE Campus in Tashkent
Level
Undergraduate
Semester
First Semester
Credit
20.00
Method