TIUE professor-o‘qituvchilari o‘zlarining monografiyalarini chop etishdi

Tashkent International University of Education (TIUE) professor-o‘qituvchilari o‘zlarining monografiyalarini chop etishdi..

Xususan, TIUE “Axborot texnologiyalari” kafedrasi mudiri Ruslan Sultonov “Sun’iy intellekt asosida ta’lim mazmunini shakllantirish bo‘yicha dasturiy majmuani ishlab chiqish” monografiyasiga mualliflik qildi.

Monografiya ta’lim mazmunini shakllantirish uchun sun’iy intellekt usullaridan foydalanadigan dasturiy majmuani ishlab chiqishga bag’ishlangan.

Muallif kompleksni ishlab chiqishda qo’llaniladigan asosiy tamoyillar va usullarni tavsiflaydi, shuningdek, kompleksda qo’llaniladigan maxsus algoritmlar va mashinani o’rganish modellarini taklif qiladi. Talabalar ma’lumotlarini tahlil qilish tizimini ishlab chiqish va ushbu tahlil asosida individual ta’lim traektoriyalarini yaratishga alohida e’tibor qaratilmoqda.

TIUEning “Axborot texnologiyalari” kafedrasi dotsenti Nodir Xodjayevning “Oliy ta’limda dual ta’lim” mavzusida monografiyasi ham chop etildi.

Ish oliy ta’lim tizimida dual ta’limni tatbiq etish, uning nazariy va amaliy asoslari va bu boradagi xorijiy tajribaga bag‘ishlangan bo‘lib, pedagogik mutaxassislar hamda dual ta’lim va oliy ta’lim muammolari bilan qiziqqan barcha shaxslar uchun mo‘ljallangan.

Muallif dual ta’limni tashkil etishda xorijiy tajribadan foydalanish malakali kompetensiyaga asoslangan yondashuv bilan O‘zbekistonda ma’lum texnologiyalarni ko‘r-ko‘rona nusxa ko‘chirmasdan, eng qisqa vaqt ichida amaliyotga yo‘naltirilgan kadrlar tayyorlash milliy modelini yaratish imkonini beradi, deb ta’kidlaydi.

Nodir Xo‘jayevning “Simsiz sensor tarmoqlari” mavzusidagi yana bir monografiyasi ham nashr etildi.

Monografiyada simsiz sensor tarmoqlari va narsalar interneti (Internet of Things, IoT), shuningdek, tegishli infokommunikatsiya texnologiyalari (RFID radiochastota identifikatsiyasi, WSN simsiz sensor tarmoqlari, M2M mashinadan mashinaga aloqa).

Ma’lumotlarni uzatish protokollari va texnologiyalari ko’rib chiqiladi, narsalar Internetini amaliy qo’llashning ko’plab misollari keltirilgan Inson faoliyatining turli sohalarida simsiz sensorli tarmoqlardan foydalanishning iqtisodiy samaradorligini iqtisodiy hisoblash asoslari keltirilgan.

Monografiya “Infokommunikatsiya texnologiyalari va aloqa tizimlari” yo‘nalishida tahsil olayotgan bakalavr va magistrlar uchun mo‘ljallangan. Monografiya “Informatika va kompyuter injiniringi”, “Axborot tizimlari va texnologiyalari”, “Intellektual tizimlar gumanitar fanlar”, “Amaliy informatika” yo‘nalishlarida tahsil olayotgan talabalar uchun ham foydali bo‘lishi mumkin.

TIUEning “Biznesni boshqarish” kafedrasi dotsenti Anush Tsakanyan “Chet tillarini o‘qitish metodikasi” monografiyasi muallifi bo‘ldi.

Monografiyada chet tillarini o‘qitish metodikasi tavsifi berilgan, talabalarning nutqiy kompetensiyalarini oshirishdagi roli va o‘rni ko‘rsatilgan.

Tadqiqot O‘zbekistonda xorijiy tillarni o‘rganishni takomillashtirish masalasini ochib beradi. Muallif, shuningdek, chet tili o’qituvchilari va o’qituvchilarini tayyorlash kontekstida asosiy pedagogik tushunchalarni ajratib ko’rsatadi: maqsadlar, yondashuvlar, o’qitishning tamoyillari va usullari. Monografiyada keltirilgan ma’lumotlar oliy o‘quv yurtlari o‘qituvchilarining pedagogik faoliyatida qo‘llanilishi, oliy o‘quv yurtlari talabalari va magistrantlari uchun hamda xalq ta’limi xodimlarining malakasini oshirish tizimida foydali bo‘lishi mumkin.