Ushbu kurslar talabalarni biznesni boshlash va kengaytirish, shuningdek, o’z martabalarini rejalashtirish va rivojlantirish uchun zarur bo’lgan bilim, ko’nikma va fikrlash bilan jihozlashga qaratilgan.
Kurslar Singapur, Xitoy va Malayziyada muvaffaqiyatli o’tkazildi. Trenerlar turli sohalarda 25 yildan ortiq xalqaro amaliyotga ega tajribali singapurlik mutaxassislardir.